Có 1 kết quả:

bāo gǔ

1/1

bāo gǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 包穀|包谷[bao1 gu3]