Có 1 kết quả:

gǒu hé

1/1

gǒu hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

illicit sexual relations

Một số bài thơ có sử dụng