Có 2 kết quả:

piě lánpiě lan

1/2

piě lán

giản thể

Từ điển phổ thông

cây xu hào

piě lan

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Brassica oleracea
(2) kohlrabi