Có 1 kết quả:

ruò yǐn ruò xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

faintly discernible (idiom)