Có 1 kết quả:

kǔ láo

1/1

kǔ láo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) toil
(2) hard work