Có 1 kết quả:

kǔ kǒu pó xīn

1/1

kǔ kǒu pó xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

earnest and well-meaning advice (idiom); to persuade patiently