Có 1 kết quả:

kǔ rì zi

1/1

kǔ rì zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hard times