Có 1 kết quả:

kǔ nàn

1/1

kǔ nàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

suffering