Có 1 kết quả:

běn huán ㄅㄣˇ ㄏㄨㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

benzene ring (chemistry)