Có 1 kết quả:

běn tóng niào zhèng

1/1

běn tóng niào zhèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

phenylketonuria (PKU)