Có 1 kết quả:

Yīng jí shā

1/1

Yīng jí shā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yéngisar nahiyisi (Yengisar county) in Kashgar prefecture 喀什地區|喀什地区[Ka1 shi2 di4 qu1], west Xinjiang