Có 1 kết quả:

Yīng shān

1/1

Yīng shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yingshan county in Huanggang 黃岡|黄冈[Huang2 gang1], Hubei