Có 1 kết quả:

yīng qì

1/1

yīng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

heroic spirit