Có 1 kết quả:

Yīng tè wǎng

1/1

Yīng tè wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 因特網|因特网[Yin1 te4 wang3], Internet