Có 1 kết quả:

píng guǒ

1/1

píng guǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) apple
(2) CL:個|个[ge4],顆|颗[ke1]