Có 1 kết quả:

píng guǒ hé

1/1

píng guǒ hé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

apple core