Có 1 kết quả:

píng guǒ zhī

1/1

píng guǒ zhī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

apple juice