Có 1 kết quả:

píng guǒ pài

1/1

píng guǒ pài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

apple pie