Có 1 kết quả:

píng guǒ dù é

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) codling moth
(2) codlin moth