Có 1 kết quả:

píng guǒ jiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) apple sauce
(2) apple jam