Có 2 kết quả:

ㄈㄨˊㄆㄨˊ
Âm Pinyin: ㄈㄨˊ, ㄆㄨˊ
Tổng nét: 8
Bộ: cǎo 艸 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 一丨丨ノ丨一丨丶
Thương Hiệt: TODI (廿人木戈)
Unicode: U+82FB
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: phù
Âm Nôm: bùa, phù
Âm Nhật (onyomi): フ (fu)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: fu4

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

ㄈㄨˊ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cò phù, cỏ mắt quỷ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cỏ phù, thân như dây sắn, lá tròn như bông tai, màu đỏ, mọc thành bụi. cũng gọi là cỏ mắt quỷ.
2. (Danh) Họ “Phù”.

Từ điển Thiều Chửu

① Cỏ phù, cũng gọi là cỏ mắt quỷ.
② Hoàn Phù 萑苻 tên riêng của Trịnh Trạch đời Xuân Thu, vì Trạch đánh giặc ở Hoàn Phù giết sạch. Ðời sau gọi trộm giặc là hoàn phù là vì đó. Có khi viết là hoàn bồ 萑蒲.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cỏ phù, cỏ mắt quỷ;
② [Fú] (Họ) Phù.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cỏ, còn gọi là Quỷ mục thảo ( cỏ mắt ma ) — Một âm là Bồ. Họ người.

Từ điển Trung-Anh

Angelica anomala

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cỏ phù, thân như dây sắn, lá tròn như bông tai, màu đỏ, mọc thành bụi. cũng gọi là cỏ mắt quỷ.
2. (Danh) Họ “Phù”.