Có 1 kết quả:

fú xīng

1/1

fú xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

comet (arch.)