Có 1 kết quả:

Mào wèn xiàn

1/1

Mào wèn xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Maowen county in Sichuan, home of the Qiang people 羗族|羌族