Có 1 kết quả:

Fàn Zhòng yān

1/1

Fàn Zhòng yān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Fan Zhongyan (989-1052), minister of Northern Song, led failed reform of 1043
(2) also writer and author of On Yueyang Tower 岳陽樓記|岳阳楼记