Có 1 kết quả:

Fàn xiàn

1/1

Fàn xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fan county in Puyang 濮陽|濮阳[Pu2 yang2], Henan