Có 1 kết quả:

Máo lì tǎ ní yà ㄇㄠˊ ㄌㄧˋ ㄊㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mauritania (Tw)