Có 1 kết quả:

máo tái jiǔ

1/1

máo tái jiǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) maotai (a Chinese liquor)
(2) CL:杯[bei1],瓶[ping2]