Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Unicode: U+8316
Tổng nét: 9
Bộ: cǎo 艸 (+6 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨丨ノフ丶丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

allium victorialis