Có 1 kết quả:

Máng yá xíng zhèng wěi yuán huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mang'ai county level subdivision of Haixi Mongol and Tibetan autonomous prefecture 海西蒙古族藏族自治州, Qinghai