Có 1 kết quả:

máng rán shī cuò

1/1

máng rán shī cuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

at a loss (idiom)