Có 1 kết quả:

chá yú jiǔ hòu ㄔㄚˊ ㄩˊ ㄐㄧㄡˇ ㄏㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 茶餘飯後|茶余饭后[cha2 yu2 fan4 hou4]