Có 1 kết quả:

chá shù

1/1

chá shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tea tree
(2) Camellia sinensis