Có 1 kết quả:

chá xiōng bān zhuó mù niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) fulvous-breasted woodpecker (Dendrocopos macei)