Có 1 kết quả:

chá qián

1/1

chá qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tip
(2) gratuity
(3) money for tea