Có 1 kết quả:

chá sǔn

1/1

chá sǔn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) kestrel
(2) common Eurasian falcon (Falco tinnunculus)