Có 1 kết quả:

rú yú

1/1

rú yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

putrid fish