Có 1 kết quả:

Jīng shān

1/1

Jīng shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Thorny mountain (several)
(2) Mt Jingshan in Hubei