Có 1 kết quả:

Jīng Kē

1/1

Jīng Kē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jing Ke (-227 BC), celebrated in verse and fiction as would-be assassin of King Ying Zheng of Qin 秦嬴政 (later the First Emperor 秦始皇)