Có 1 kết quả:

xìng cài

1/1

xìng cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

yellow floating heart (Nymphoides peltatum)

Một số bài thơ có sử dụng