Có 1 kết quả:

cǎo dà qīng

1/1

cǎo dà qīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Isatis indigotica (indigo woad plant)