Có 1 kết quả:

Cǎo Shān

1/1

Cǎo Shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Grassy Hill (hill in Hong Kong)