Có 1 kết quả:

cǎo mào

1/1

cǎo mào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

straw hat