Có 1 kết quả:

cǎo liào

1/1

cǎo liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fodder