Có 1 kết quả:

cǎo mù huī

1/1

cǎo mù huī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

plant ash