Có 1 kết quả:

cǎo běn

1/1

cǎo běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grass
(2) herb