Có 1 kết quả:

cǎo pí

1/1

cǎo pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) turf
(2) sward
(3) sod