Có 1 kết quả:

cǎo pá

1/1

cǎo pá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a rake