Có 1 kết quả:

cǎo méi zú

1/1

cǎo méi zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pampered young people unaccustomed to hardship (Tw)