Có 1 kết quả:

cǎo shí dòng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) herbivore
(2) herbivorous animal