Có 1 kết quả:

cǎo yú

1/1

cǎo yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

grass carp